Dil

COVID-19 AŞI GELİŞTİRME ARAŞTIRMALARI

7 Aralık 2020, Pazartesi, 20:25

"COVID-19 AŞI GELİŞTİRME ARAŞTIRMALARI" 

Sürmekte olan COVID-19 pandemisinin birçok açıdan hayatımıza etkileri göz önüne alındığında tedavi ve aşı geliştirilmesine duyulan ihtiyaç akademisyenler, ilaç ve aşı endüstrisi ve en önemlisi de sağlık sistemimiz üzerinde önemli bir baskı oluşturmaktadır. 

Çok sayıda klinik ilaç ve aşı çalışmaları hızla sürdürülmekle birlikte, güvenli, etkili ve yüksek kalitede koruma sağlayacak bir aşının geliştirilebilmesi de son derece önem arz etmektedir. Dünyada birçok denetleyici kurum bu konudaki desteklerini ve dikkat edilmesi gereken hususları bildirmiş, klinik çalışma sonuçları ulaştırıldığında öncelikli, hızlı, kaliteli ve şeffaf bir değerlendirme sürecine hazırlandıklarını beyan etmişlerdir. 

Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyelerimizin kaleme aldığı güncel COVID-19 aşı teknolojileri, preklinik ve klinik aşamalardaki aşı "aday"ları, aşı geliştirme çalışmalarından beklenenlerin ve olası ruhsatlandırma sonrası gerekli güvenlilik takibiyle birlikte ilgili risk ve fırsatların ayrıntılı ve kapsamlı olarak ele alındığı derlemeyi, TFD E-Bülteni Temmuz-Ekim 2020 ( http://tfd.org.tr/sites/default/files/Klasor/Dosyalar/ebultenler/TFD%20Bülten%20Temmuz%20Ekim_0.pdf ) sayısında okumanızı tavsiye ediyor, sağlıkla kalmanızı diliyoruz. 

Türk Farmakoloji Derneği 

Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu

 

Bu içeriği paylaş: