Dil

Tıbbi Farmakoloji Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu

Prof. Dr. Sedef GİDENER (Başkan)
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Aydın.
e-posta:gidenersedef@gmail.com


Prof. Dr. Mine KADIOĞLU DUMAN (Üye)
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Trabzon
e-posta:  kadioglu20@gmail.com


Prof. Dr. Sinem EZGİ GÜLMEZ (Sekreter)
Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, İstanbul
e-posta: sigulmez@ku.edu.tr


Prof. Dr. Ahmet ALTUN (Üye)
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Sivas

Doç. Dr. Nil HOCAOĞLU AKSAY (Üye) 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Tıbbi Farmakoloji AbD, İzmir
e-posta: nilhocaogluaksay@gmail.com