Dil

KTÇG Yürütme Kurulu Üyeleri

1.      Prof. Dr. Mehmet Zafer Gören (Başkan)

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

mgoren@marmara.edu.tr

 

2. Prof. Dr. Mine Kadıoğlu Duman (Üye)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

kadioglu20@gmail.com

 

3.      Prof. Dr. Serap Annette Akgür (Üye)

Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü

Bağımlılık Toksikolojisi Bölümü, Bağımlılık Toksikolojisi Anabilim Dalı

serap.akgur@ege.edu.tr

 

4.      Doç. Dr. Nil Hocaoğlu Aksay (Üye)

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

nil.hocaoglu@deu.edu.tr

 

5.      Uzm.Dr. Ömer Demir (Üye)

T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

dromerdemir@gmail.com