Dil

AGUHÇG Hakkında

TFD AGUH ÇG hakkında;

Tıbbi Farmakoloji uzmanlığı, uzun yıllardır Türkiye’de dahili bilimler çatısı altında ayaktan hasta bakım hizmeti kapsamında teratojenik ve toksikolojik danışmanlık, farmakogenetik danışmanlık, ilaç etkileşmelerini değerlendirmeleri, farmakovijilans hizmetleri, klinik ilaç araştırmaları gibi alanlarda hizmet üretmekle birlikte hem tıp camiasında hem de halkın gözünde bilinirliği ve görünürlüğü değerinin gerisinde kalmış bir branştır. Branşımızın hak ettiği konuma gelebilmesi adına sahanın ihtiyaçlarını doğru belirlemek, yeterliliklerimizi ortaya koymak ve bu sayede görev tanımlarıyla uyumlu etkin çalışan bir meslek grubu olabilmek adına çalışmalar yapılması gerektiği görülmüştür.

Bu kapsamda TFD Asistan ve Genç Uzman Çalışma Grubu (eski adıyla Tıpta Uzmanlık Özlük Hakları Komisyonu) 2020 yılında faaliyetlerine başlamıştır.

Misyonumuz; Tıbbi Farmakoloji uzmanlarının klinikte görünürlüğünü artırmak, uzman hekimlerin görev tanımlarının belirlemek, bu konuda bakanlık ve diğer kurumlarla temasları sağlamak, uzman hekimlerin özlük haklarını iyileştirmek, eğitimin geliştirilmesi için alandaki ihtiyaçların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, uzmanlık öğrencilerinin kendi aralarında ve TFD ile iletişimlerini güçlendirmek

Vizyonumuz; Uzman hekimlerin Sağlık Bakanlığı’nda, akademide ve özel kuruluşlarda; her alanda etkin ve görev tanımına uygun çalışması, uzmanlık eğitiminin ulusal ve uluslararası standartta olması, meslektaşlar arası aktif dayanışma ve iş birliği ortamının oluşması

Bizimle birlikte bu çalışmalara aktif yön vermek isteyen, uzmanlığının ilk 5 yılı içerisinde olan ya da henüz uzmanlık eğitimine devam eden tüm hekim arkadaşlarımızın katılımlarını ve katkılarını beklemekteyiz.

Öneri ve görüşleriniz için tfd.aguh@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.