Dil

HRTÇG Hakkında

Hücresel Tedavi, Rejeneratif Tıp ve Biyoteknolojik İlaçlar Çalışma Grubu, rejeneratif tedaviler ile başta kök hücrelerin kullanıldığı hücresel tedaviler ve biyoteknolojik ilaçlar konusunda farmakologlar arasında bir farkındalık yaratmak, onlar için yeni ve bilimsel bir çalışma alanı yaratmak amacıyla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD öğretim üyesi Prof. Dr. Kansu BÜYÜKAFŞAR’ın inisyatifi ve dönemin TFD yönetim kurulu kararıyla 17.03.2016 tarihide kurulmuştur.

Kuruluş sürecinde hücresel tedavi, kök hücre araştırmaları ve biyoteknolojik ilaçlar konusunda hâlihazırda çalışan veya ilgisi olup gelecekte çalışmak isteyen araştırıcılar ile iletişime geçilerek kuruluş ve organizasyon süreci hızlandırılmıştır. Üye kabulünden sonra ilk yürütme kurulu oluşturulmuştur. Kuruluşundan sonra kısa bir süre içinde TFD üyelerinin teveccühü artarak bugün üye sayımız 32’ye ulaşmıştır.

Birinci ve sonraki yürütme kurulu üyeleri, görev yaptıkları yıllara ait unvanları ile birlikte aşağıda belirtilen isimlerden oluşmuştur.

 

ÇALIŞMA GRUBU HAKKINDA

Hücresel Tedavi, Rejeneratif Tıp ve Biyoteknolojik İlaçlar Çalışma Grubu (HRBÇG), rejeneratif tedaviler ile başta kök hücre olmak üzere hücresel tedaviler ve biyoteknolojik ilaçlarla ilgili olarak farmakologlar arasında bir farkındalık yaratmak, onlar için yeni ve bilimsel bir araştırma alanı yaratmak, bu konu ile ilgili kurullarda farmakologların rol almasının önünü açmak, rejeneratif tıp, hücresel tedaviler ve biyoteknolojik ilaçlarla ilgili toplumu doğru bilgilendirmek amacıyla TFD üyelerinden oluşmuş bir çalışma grubudur. Hücresel Tedavi, Günümüzde oldukça geniş araştırma seçenekleri bulunan kök hücre, hücre grupları, biyoteknolojik ilaçlar ile araştırma yapan ve bu konulara istekli araştırcıları bir araya getirmek de HRBÇG’nin amaçları arasındadır.  Bu kapsamda tedavi seçeneklerinin olmadığı veya sınırlı olduğu hastalıklarda hücresel tedaviler, rejeneratif tıp, biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesini kapsayan araştırmaları teşvik etmeği ve bu alanlarda yol gösterici olmayı hedeflemektedir. Özellikle farmakolojik bakışla kök hücre, hücre gruplarından nasıl faydalanılabileceği, rejeneratif tıp alanına nasıl katkılar sağlanabileceği, biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesi, bunların yöntemleri, çalışmalar için gerekli alt yapılar veya mevcut altyapılar ile neler yapılabileceği hakkında araştırıcılara teorik ve uygulamalı katkılarla destek olunması çalışma grubunun faaliyet kapsamı dahilindedir.

 

FAALİYETLERİ

HTRTBTÇG faaliyetlerini TFD kapsamındaki eğitim toplantılarından bazılarını düzenleyerek ve TFD kongrelerin paneller ile katılım sağlayarak gerçekleştirmiştir. Sonraki faaliyetler için ek olarak hücre kültürü, kök hücre ve biyoteknolojik ilaçlar ile uygulamalı eğitimler düzenlemeyi hedeflemektedir.

  1. Türk Farmakoloji Derneği (TFD) XXIII. Eğitim Toplantısı, “Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Sempozyumu” başlığı altında, Türk Farmakoloji Derneği Hücresel Tedavi, Rejeneratif Tıp ve Biyoteknolojik İlaçlar Çalışma Grubu ve Mersin Üniversitesi Kök Hücre Birimi (MERKÖK) iş birliği ile 7 Eylül 2018 Cuma günü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkan Saylan Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Türkiye’de 6 farklı üniversiteden kök hücre alanında değerli çalışmaları olan 9 akademisyenin sunumları ile gerçekleşen sempozyumda kök hücre, kök hücre uygulamaları ve bu alanda gelinen son durum hakkında güncel bilgiler aktarılarak, farmakolojinin bu alanda yeri ve katkıları geleceğe dönük analiz edildi. Sempozyumda çoğunluğu tıp fakülteleri ve eczacılık fakültelerinden olmak üzere 96 katılımcı yer aldı. 
  2. Kök hücre ve rejeneratif tıpla ilgili çalışmaların farmakoloji alanında arttırılmasını sağlamak, bu konuya araştırmacıların ilgisini çekmek, ilgisi olan araştırmacılara yol göstermek amacıyla 4-7 Kasım 2019 tarihleri arasında Aydın-Kuşadası’nda gerçekleşen 25. Ulusal Farmakoloji Kongresi kapsamında 5 Kasım 2019 tarihinde “Kök Hücre ve İlaç” paneli geniş bir katılımla düzenlendi.  Ülkemizde buluna 5 üniversiteden alanda çalışmalar yürüten 6 akademisyen tarafından sunumlar gerçekleştirildi.
  3. COVID-19 pandemisi nedeniyle 4-6 Kasım 2021 tarihleri arasında çevrimiçi gerçekleşen 26. Ulusal ve 1. Uluslararası Farmakoloji Kongresi kapsamında “Hücresel tedavi, rejeneratif tıp ve biyoteknolojik ilaçlar çalışma grubu paneli” düzenlendi. Panel 5 üniversiteden 5 akademisyenin sunumuyla 4 Kasım 2021 tarihinde 74 kişinin canlı katılımıyla gerçekleştirilmiştir.