Dil

Yönetim Kurulu

 

 

 

 

 


 

Prof. Dr. Alper B. İSKİT (Başkan) 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
E-posta: alperi@hacettepe.edu.tr

 

  

Prof. Dr. Bilgen BAŞGUT (İkinci Başkan) 
Başkent Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara
E-posta: bilgenbasgut@baskent.edu.tr

 

1997 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültenin Farmakoloji Anabilim Dalında 2000 yılında yüksek lisansını, 2005 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2004 yılında doktora tez önerisiyle Loreal Genç Bilim Kadınları destek ödülüne layık görüldü. 2008 yılında TÜBİTAK’tan aldığı yurt-dışı doktora sonrası araştırma bursuyla 1 yıl süreyle Amerika’da Florida Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Terapötikler departmanında çalıştı. 2012 yılında doçent, 2019 yılında profesör ünvanını alan Başgut, Gazi Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültelerinde Farmakoloji ve Klinik Eczacılık alanlarında hem lisans hem lisansüstü dersler verdi ve birçok idari görevde bulundu. 2015 yılında Yakın Doğu Üniversitesi hastanesi bünyesinde KKTC’nin ilk Klinik Eczacılık ve İlaç Danışma Merkezini kurmuş ve Merkez koordinatörü olarak görev yapmıştır. Kardiyovasküler farmakoloji, klinik eczacılık eğitimi ve uygulamaları alanında çalışmakta olan Bilgen Başgut’un ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış olan çok sayıda makalesi ve bildiri özeti bulunmaktadır. Danışman olarak Farmakoloji ve Klinik Eczacılık alanlarında birçok yüksek lisans ve doktora tezi yürütmüştür. 2020 yılı Haziran ayından itibaren Başkent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. Bununla birlikte, Başkent Ankara Hastanesi bünyesinde yer alan Klinik Eczacılık ve İlaç Danışma Merkezi Koordinatörüdür. 

 

 

Doç. Dr. Gökçen TELLİ (Genel Sekreter)
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara
E-posta: gokcentelli@hacettepe.edu.tr

 

Gökçen Telli 1989 yılında Zonguldak’ta doğdu. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl aynı fakültenin Farmakoloji Anabilim Dalı’nda başladığı Doktora’sını 2017 yılında tamamladı. 2021-2022 yıllarında Tübitak 2219 Doktora Sonrası Yurt Dışı Araştırmacı bursiyeri olarak 9 ay süreyle Complutense Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda pulmoner vasküler sistem üzerine çalışmalar yürüttü. 2013-2022 yılları arasında Ar. Gör. olarak çalıştığı Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’na 2022 yılında Dr. Öğr. Üyesi olarak atandı. 2023 yılında Doçent ünvanını aldı. Halen aynı Anabilim Dalı’nda pulmoner vasküler sistem ve pulmoner hipertansiyon üzerine çalışmalarını yürütmekte olup, aynı zamanda Fakülte Yönetim Kurulu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarında Komisyon üyesi olarak görev almaktadır.

 

Doç. Dr. Gökçe Sevim ÖZTÜRK FİNCAN (Sayman)
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara
E-posta: gsozturk@gazi.edu.tr

 

 

 

 

Prof.Dr. Alper OKYAR (Üye) 
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul
E-posta: aokyar@istanbul.edu.tr

 

Alper Okyar, 1973 Adapazarı doğumludur. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olmuştur.  1997 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Anabilim Dalında yüksek lisansını, 2004 yılında aynı Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamlamıştır.  2012 yılında Doçent, 2018 yılında da Profesör unvanı almıştır. Dr. Okyar, Ağustos-2000 ile Nisan 2001 periyodunda Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) bursu ile Martin Luther Üniversitesi Eczacılık Okulunda (Halle/Saale-Almanya) doktora çalışmaları, Kasım-2007-2008 döneminde TÜBİTAK-2219 bursu ile Paris XI. Üniversitesi- Biyolojik Ritimler ve Kanser Enstitüsünde (Paris-Fransa) post-doc araştırmacı olarak bulunmuştur. Dr. Alper Okyar, 2010 yılından İstanbul Üniversitesi hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Üyeliği, 2018 yılından günümüze İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Başkan Yardımcılığı yapmaktadır.  2019-2023 yılları arasında Üniversite-Sanayi İşbirliğinden Sorumlu Rektör Danışmanlığı görevi bulunmaktadır. Dr. Okyar’ın Ocak-2019’dan itibaren İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü görevi devam etmektedir. Dr. Alper Okyar’ın alanında ulusal ve uluslararası endeksli dergilerde 60’ın üzerinde araştırma ve derleme makalesi ve WOS indeksi dergilerinde 1300’ün üzerinde atıfı bulunmakta olup WOS H-indeksi 20’dir. Çalışma alanları, biyolojik ritimler ve kanser, kronofarmakokinetik ve sirkadiyen saat üzerine etkili moleküllerin preklinik değerlendirmesi üzerindedir.

 

Prof. Dr. Bilgin KAYGISIZ (Üye)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Eskişehir
E-posta: bilginkay@yahoo.com

 

1975 yılında Ankara'da doğdu. 2000 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden (ESOGÜ) mezun oldu. ESOGÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimini yaptı (2005-2010). ESOGÜ Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda uzman doktor (2010-2013), öğretim görevlisi (2013-2016), yardımcı doçent (2016-2017), doçent (2017-2023) olarak farklı pozisyonlarda çalıştı ve halen aynı Anabilim Dalında profesör (2023-) olarak çalışmaktadır. Hakemli ve uluslararası indeksli ve tanınmış dergilerde yaklaşık 30 makalesi yayınlandı. Birçok bilimsel projede hem yürütücü hem de araştırmacı olarak yer aldı. Araştırmaları nöropsikofarmakolojideki davranışsal deneylere ve nöropsikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılan ajanların etki mekanizmalarına odaklanmıştır. Danimarka’da Aarhus Üniversitesi Biyotıp Anabilim Dalında Davranışsal Farmakoloji ve Translasyonel Nöropsikiyatri araştırmalarında gözlemci araştırmacı olarak bulundu. ESOGÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği ve Disiplinlerarası Sinir Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevleri devam etmektedir. Birçok uluslararası dergide hakem olarak katkıda bulunmuş olup Osmangazi Tıp Dergisi'nin ve Pharmacological Research-Reports dergisinin Editör Kurulunda yer almaktadır.

 

Doç. Dr. R. Nalan TİFTİK (Üye)
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Mersin
E-posta:nalantiftik@yahoo.com

 

Doç. Dr. R. Nalan Tiftik 1973 yılında Nürnberg/Almanya’da doğdu. 1995 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1995-2004 yılları arasında Sağlık Bakanlığında Hekim olarak görev aldıktan sonra 2005 yılında Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde “Sıçan Koroner Mikrovasküler Endotel Hücre Kültüründe Rho/Rho-Kinaz Yolağı ve Nitrik Oksid İlişkisi” başlıklı tezi ile Yüksek Lisansını ve 2009 yılında ise “İnsan Eritrositlerinde Rho/Rho-Kinaz Sinyal İleti Mekanizmasının Fonksiyonel Önemi” başlıklı tezini sunarak Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında Doktorasını tamamladı. 2010 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi oldu ve 2021 yılında Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen Tıbbi Farmakoloji alanında Doçent ünvanını almaya hak kazandı. 2011-2020 yılları arasında Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul üyeliği yaptı. 2022 yılı itibarı ile yeniden Klinik Araştırmalar Etik Kurul üyeliği ve 2023 yılından itibaren de Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkan Yardımcılığı görevi yapmakta. 2005 yılından bu yana TFD üyesi olan Doç. Dr. R. Nalan Tiftik evli ve bir çocuk annesidir.