Dil

KTÇG Tarihçe

Türk Farmakoloji Derneği içinde ilk “Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu” 2004 yılında kurulmuştur. Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu Sağlık Bakanlığı tarafından 2007 yılında basılan “Zehirlenmeler Tanı ve Tedavi Rehberi” oluşturulması için editörlük düzeyinde katkıda bulunmuştur. Türk Farmakoloji Derneğinin Ulusal Kongreleri öncesinde bir günlük Klinik Toksikoloji Sempozyumları düzenlemektedir. Klinik Toksikoloji Kursu dizisiyle de hem farmakologların hem de zehirlenmeyle ilişkili hekim ve diğer sağlık çalışanlarının eğitimi görevini de üstlenmiştir. Ayrıca diğer uzmanlık dernekleri işbirliği ile ortak bilimsel toplantılar düzenlemektedir.

 

2004-2005 Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu

 1. Prof.Dr. Yeşim Tunçok(Başkan)
 2. Doç.Dr. Nuri Kalyoncu
 3. Doç.Dr. Şule Gök 
 4. Uzm.Dr. Atila Karaalp (Sekreter)
 5. Uzm. Dr. Ecz. Emel Türkbey

 

2006-2007 Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu

 1. Prof. Dr. Yeşim Tunçok (Başkan)
 2. Prof. Dr. Nuri Kalyoncu
 3. Doç. Dr. Pınar Yamantürk Çelik
 4. Doç. Dr. Atila Karaalp (Sekreter)
 5. Uzm. Dr. Ecz. Emel Türkbey, Uzm.Dr. Didem İkincioğulları

 

2008-2009 Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu

 1. Prof. Dr. Yeşim Tunçok (Başkan)
 2. Prof. Dr. Nuri Kalyoncu
 3. Doç. Dr. Atila Karaalp
 4. Yrd. Doç. Dr. Müge Tecder Ünal
 5. Yrd. Doç. Dr. Serap Annette Akgür (Sekreter)

 

Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu

 1. Prof. Dr. Atila Karaalp (Başkan)
 2. Doç. Dr. Serap Annette Akgür (Sekreter)
 3. Doç.Dr. Şule Kalkan
 4. Doç. Dr. Müge Tecder Ünal
 5. Uzm.Dr. Esra Küçükibrahimoğlu

 

Gerçekleştirilen Klinik Toksikoloji Sempozyumları

 1. Klinik Toksikoloji Sempozyumu (Klinik Toksikoloji Nedir?), 28 Eylül 2005, İzmir
 2. Klinik Toksikoloji Sempozyumu (Bağımlılığın Klinik Toksikolojisi), 24 Ekim 2007, Trabzon
 3. Klinik Toksikoloji Sempozyumu (Sık Görülen Zehirlenmeler, Klinik Toksikoloji Eğitimi), Ekim 2009, Antalya
 4. Klinik Toksikoloji Sempozyumu (Bitkisel Ürünlerle Zehirlenmeler, Ekim 2011, Eskişehir

 

Gerçekleştirilen Klinik Toksikoloji Kursları  

 1. Klinik Toksikoloji Kursu, 27-30 Nisan 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
 2. Çukurova Acil Tıp Günleri Kapsamında Klinik Toksikoloji Kursu, 09-11 Haziran 2010
 3. Klinik Toksikoloji Kursu, 22-24 Aralık 2010, Nippon Otel, İstanbul
 4. Klinik Toksikoloji Kursu, 12-14 Aralık 2011, Hekimevi, Ankara, UZEM işbirliğiyle