Dil

KTÇG Faaliyetler

Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu Faaliyetleri:

Türk Farmakoloji Derneği (TFD) Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu (KTÇG) Türk Farmakoloji Derneğinin Ulusal Kongreleri öncesinde bir günlük Klinik Toksikoloji Sempozyumları düzenlemektedir.

KTÇG üyeleri T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2007 yılında basılan Zehirlenmeler Tanı ve Tedavi Rehberi oluşturulması sırasında ve sonrasındaki editörlük düzeyinde katkılarda bulunmuştur.

KTÇG üyeleri T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezi, Teratojenite ve İlaç Güvenliği Komisyonları bilimsel danışma kurullarında yer almış veya halen yer almaktadır.

T.C. Adalet Bakanlığı  ve KTÇG işbirliği ile 14-16 Nisan 2011 tarihlerinde İstanbul'da Adli Toksikoloji Günleri düzenlenmiştir.

KTÇG 3 günlük Klinik Toksikoloji Kursları düzenlemektedir. Bu kursların amacı klinik toksikoloji ile ilgilenen uzmanlık ve bilim dallarından katılımcıları bir araya getirmek ve bilgiyi etkileşimli (interaktif) bir ortamda paylaşmaktır.

Bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan klinik toksikoloji kursları: 

  1. Çocuk Acil Tıp Sonbahar Sempozyumu bünyesinde KTÇG tarafından gerçekleştirilen Klinik Toksikoloji Kursu, 9-11 Ekim 2008, Kuşadası, Aydın.
  2. KTÇG ile Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı işbirliği ile düzenlenen Klinik Toksikoloji Kursu, 27-30 Nisan 2010, İzmir.
  3. 2. Çukurova Acil Tıp Günleri “Acil Tıp Uygulamalarında Önemli Kurslar” kapsamında gerçekleştirilen Klinik Toksikoloji Kursu, 9-11 Haziran 2010, Adana
  4. KTÇG ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı işbirliği ile düzenlenen Klinik Toksikoloji Kursu, 22-24 Aralık 2010, İstanbul. 
  5. T. C. Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, TFD-KTÇG, Türk Toksikoloji Derneği ve Klinik Toksikoloji Derneği işbirliği ile düzenlenen Klinik Toksikoloji Kursu, 12-14 Aralık 2011, Ankara.
  6. KTÇG ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı işbirliği ile düzenlenen Klinik Toksikoloji Kursu, 10-12 Nisan 2013, Sivas.