Dil

Özlük Hakları Komisyonu

6 Ocak 2021, Çarşamba, 16:43

Tıbbi Farmakoloji uzmanları, uzun yıllardır Türkiye’de dahili bilimler çatısı altında ayaktan hasta bakım hizmeti kapsamında teratojenik ve toksikolojik danışmanlık, farmakogenetik danışmanlık, ilaç etkileşmelerini değerlendirmeleri, farmakovijilans hizmetleri, klinik ilaç araştırmaları gibi alanlarda hizmet vermekle birlikte hem tıp camiasında hem de halkın gözünde bilinirliği ve görünürlüğü hak ettiği yere gelememiş bir branştır. Tüm dünyanın içerisinde bulunduğu zorlu pandemi koşullarında, yeni tedavi seçenekleri ve aşı geliştirilmesi konusunda nitelikli bilgi sağlayıcısı ve hizmet uygulayıcısı olarak tıbbi farmakologlara olan ihtiyaç gözler önüne serilmiştir. Bu koşullar altında, uzman hekimlerimizin zaman zaman sekteye uğrayan ancak yılmadan sürdürdüğü, camiada ve toplumda hak ettiği değeri kazanma çabasının karşılık bulacağını düşünmekteyiz. Bu amaçla Türk Farmakoloji Derneği çatısı altında bu yıl Tıpta Uzmanlık Özlük Hakları Komisyonu kurulmuş bulunmaktadır.

Komisyonun öncelikli hedefleri; tıbbi farmakologların klinikte görünürlüğünün artırılması, bakanlığın taşra ve merkez teşkilatlarında yer alan hekimlerin görev tanımlarının belirlenmesi ve bu konuda bakanlıkla temasların artırılması, alandaki problemlere yönelik olarak eğitimin standardizasyonu adına dernek bünyesinde çalışmaların planlanması olarak belirlenmiştir.

Uzman ve asistan hekimlerin ihtiyaçlarına yönelik hedeflerin daha net belirlenmesi adına www.tfd.org.tr adresinde mesleki memnuniyet ve beklentilere dair anketimiz yayınlanmıştır. Alanda çalışan, dernek üyesi olan/olmayan olan tüm uzman hekim /uzmanlık eğitimi alan meslektaşlarımızın değerli katılımlarını bekliyoruz.

 

Ankete ulaşmak ve doldurmak için TIKLAYINIZ

Tıpta Uzmanlık Özlük Hakları Komisyonu (TUÖHAK) Standart Çalışma Yöntemi (versiyon 1) için TIKLAYINIZ

Bu içeriği paylaş: