Dil

KTÇG Hakkında

Klinik Toksikoloji, farmasötik ajanlar ile işyeri ve yaşadığımız ortamdaki toksinlere kaza ile veya kasıtlı olarak maruz kalım sonucu ortaya çıkan akut ve kronik zehirlenmelerin önlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve tedavisini kapsayan bir bilim dalıdır. Modern teknolojinin gelişimiyle yaşamımıza giren yeni kimyasal maddelerin ve farmasötik ürünler insanoğlunu bu ajanlara bağlı toksik etkilere daha fazla maruz bırakmaktadır. Ayrıca bilgi üreten gelişmiş ülkeler endüstriyel gereksinimlerini ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerden sağlama yoluna giderek toplumumuzun endüstriyel atıklara maruz kalım ve toksik etki riskini artırmaktadır.

Vizyonumuz: Çeşitli etkenlerin oluşturduğu akut ve kronik toksik etkilerin önlenebilmesi, tanı ve tedavilerinin rasyonel olarak yapılabilmesi için uluslararası bilime katkıda bulunacak araştırmalar yapmak.

Misyonumuz: Çeşitli etkenlerin oluşturduğu akut ve kronik toksik etkilerin önlenebilmesi, tanı ve tedavilerinin rasyonel olarak yapılabilmesi için uluslararası bilime katkıda bulunacak araştırmalar yapabilecek Klinik Toksikoloji alanında çalışan ve bu konuda donanımlı bilim adamları ve hekimler yetiştirmek.

Amaç: Klinik Toksikoloji alanında uluslararası düzeyde bilimsel araştırmaların yapılması, bilgi üretilmesi ve yayılması

Hedefler:

  1. Klinik Toksikoloji alanında multidisipliner ve çok merkezli bilimsel araştırmaların yapılmasına öncülük edilmesi
  2. Klinik Toksikoloji alanında uluslar arası merkezlerle ortak projeler üretilmesi ve yürütülmesi,
  3. Türkiye'de İlaç ve Zehir Danışma Merkezlerinin standardizasyonu, zehirlenme verilerinin toplanması ve merkezler arası iletişiminin sağlanması için girişimlerde bulunulması,
  4. Klinik Toksikoloji alanında hem Türk Farmakoloji Derneği üyelerini hem de ilişkili sağlık bilimleri topluluğunu hedef kitle olarak alan eğitici ve bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi,
  5. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan sırasıyla European Association of Poison Centers and Clinical Toxicologists ve American Academy of Clinical Toxicology dernekleri ile iletişim sağlanarak bu derneklerin toplantılarında çalışma grubunun temsil edilmesi
  6. Klinik Toksikoloji'nin Farmakoloji Ana Dal’ının bir yan dal uzmanlığı olarak kabul edilmesi durumunda eğitim programı ve işleyişinin düzenlenmesi