Dil

Yönetim Kurulu

 

 

 

 

 


 

Prof. Dr. Yeşim Tunçok (Başkan) 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir. 
E-posta: yesim.tuncok@gmail.com 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalından uzmanlığını aldı. Amerika Birleşik Devletleri’nde Klinik Toksikoloji eğitimi aldı. Minneapolis Research Foundation Center’da sigara bağımlılığında nikotin aşısı geliştirme konusundaki deneysel araştırmalar yaptı. Bir Avrupa Birliği 7. Çerçeve programı projesinde (ECRIN-IA) koordinatörlük yaptı. Klinik Toksikoloji ve Klinik Farmakoloji ile ilgili deneysel ve klinik araştırmalar yapmaktadır. 

  

Doç. Dr. Sedat ALTUĞ (İkinci Başkan) 
Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
E-posta: sedataltug@hotmail.com

1990 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 2000 yılında doktora derecesini aldı. GATA Farmakoloji Anabilim Dalı’nda askerlik hizmeti sonrası, ilaç endüstrisine geçti. Jansen-Cilag’da 2000 yılında klinik araştırma görevlisi olarak başladı ve birçok pozisyonda bulundu; son görevi klinik araştırma müdürü ve SSS medikal danışmanlığıydı. 2002 yılında Lilly’e Onkoloji Medikal Danışmanı olarak geçti. 2004 yılında Orta Avrupa, Türkiye, Rusya, Orta Doğu, Afrika’dan sorumlu oldu. 2006 yılında Lilly Avrupa Torasik Onkoloji İlaç Geliştirme grubunda çalıştı. 2008 yılında Asya, Afrika, Türkiye, Rusya’dan sorumlu oldu. 2012-2013 yıllarında Hindistan’da, 2013-2016 yıllarında Türkiye’de Medikal ve Ruhsatlandırma Direktörü olarak görev yaptı. 2016 yılında Uluslararası Pazarlar Onkoloji Direktörü ve Asya, Güney Amerika, Afrika sorumlusu oldu. 2018-2021 arasında TEVA İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ, Medikal Direktörü olarak çalıştı. Halen Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim dalında çalışmaktadır.  Birçok faz II, faz III ve ruhsat çalışmalarında hem planlama hem de uygulama aşamalarında görev aldı. Biyobenzer moleküller, onkolojide yeni molekül veya endikasyon geliştirilmesi özel ilgi alanlarıdır.

 

 

Prof. Dr. Günay Yetik ANACAK (Genel Sekreter)
Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, İstanbul
E-posta: gunayyetik@gmail.com

1992 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden dereceyle mezun oldu. Akademik kariyerine 1994 yılında aynı fakültenin Farmakoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak başladı. 1992 yılında aynı anabilim dalında başladığı yüksek lisans eğitimini 1996 yılında, doktora eğitimini de 2002 yılında tamamladı. Doktora tez çalışmalarını 2000-2002 yılları arasında TÜBİTAK, Marmara Araştırma Merkezi Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü, Moleküler Hücre Biyolojisi Laboratuvarında gerçekleştirdi. 2003-2005 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Medical College of Georgia’da sGC ve eNOS’un protein etkileşimleri üzerine, daha sonra 2007 yılında FEBS bursuyla Avusturya Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi Vasküler Biyoloji merkezinde anjiyogenez üzerine doktora sonrası çalışmalarda bulundu. 2010 yılında Türkiye Bilimler Akademisi genç bilim adamı (TUBA-GEBİP) ödülünü, 2011 yılında doçent ünvanını aldı. Avrupa Birliği COST aksiyonları kapsamında desteklenen BM1005 ve CA15135 ve CA18216 başlıklı COST aksiyonlarında Türkiye Temsilcisi, BM1402, IS1402 COST aksiyonlarında çalışma grubu üyesi olarak görev aldı. Bir uluslararası ikili işbirliği projesi, 2 TÜBİTAK ve 1 TUBA-GEBİP projesinde yürütücü, 3 TÜBİTAK projesinde araştırmacı olarak görev yaptı. Farmakoloji çalışma alanları kardiyovasküler farmakoloji, erektil disfonksiyon ve yaşlı sağlığıdır. Son yıllardaki bilimsel ilgisi hidrojen sülfürü hedefleyen ilaçlar, in-siliko farmakoloji ve ilaç keşfine yöneliktir.

 

Prof. Dr. İsmail Mert VURAL (Sayman)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara.
E-posta: imvural@yahoo.com

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2001 yılında mezun oldu. Aynı fakültenin Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’ndan 2007 yılında uzmanlığını aldı. Askerliğini Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde Uzman Tabip Yedek Subay olarak tamamladı. 2009-2018 yılları arasında İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda (TİTCK) görev yaptı. 2015 yılında Doçent unvanını, 2023 yılında Profesör ünvanını aldı. 2009-2017 yıllar arasında TİTCK’da farmakoekonomi ve sağlık teknolojilerini değerlendirme alanlarında çalıştı. 2017-2018 yıllarında TİTCK Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2018 yılı sonu itibariyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Nikotinik reseptör alt tipleri ve endokannabinoid sistem ile ilgili çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca farmakoekonomi alanında çalışmalarına devam etmektedir.

 

 

 

Prof.Dr. Gökçe Topal Tanyılmaz (Üye) 
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara.
E-posta: gokce_topal@hotmail.com

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu. Fransız Ateroskleroz Derneği’nden aldığı doktora bursu ile 2005 yılında Paris V, Réne Descartes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Farmakoloji doktorasını tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. “Biyoaktif lipid mediyatörlerin kardiyovasküler etkileri” üzerine araştırmalar yürütmektedir. Bu kapsamda 2017 yılında Kanada Queen’s Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde misafir araştırmacı olarak “Omega-3 doymamış yağ asitlerinin vasküler etkileri” üzerine de çalışmalar gerçekleştirdi. Ayrıca Avrupa Lipid Mediyatörler Derneği’nde görev alarak 2014-2016 yılları arasında düzenlenen “Avrupa Lipid Mediyatörler Çalıştayları”nın organizasyon komitesinde yer aldı.

 

Prof. Dr. Ahmet ALTUN (Üye)
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Sivas.
E-posta: md.ahmetaltun@gmail.com

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2005 yılında mezun oldu. Aynı kurumda, 2006-2010 yılları arasında, Farmakoloji Anabilim Dalı’nda Tıpta Uzmanlık eğitimini yaptı. Tıpta Uzmanlık eğitimi sırasında 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bir ay süre ile Klinik Toksikoloji Bilim Dalı ve Zehir Danışma Merkezi’nde eğitim aldı. 2011 yılında gittiği New York Memorial Sloan Kettering Kanser Araştırma Merkezi’nde tirozin kinaz reseptörünü keşfeden Prof. Dr. Peter Besmer’in yanında transgenik hayvanlarda yeni tirozin kinaz inhibitörlerinin geliştirilme çalışmalarına katıldı. 2017 yılında Doçent ünvanını alan Dr. Altun 2023 yılında Profesör ünvanını aldı. Halen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyeliğine devam eden Dr. Altun, aynı zamanda fakültesinde  5 yıldır Dekan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir. 

 

Uzm. Dr. Ayşe Pelin Kurtoğlu (Üye)
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü
E-posta:aysepelinavci@gmail.com

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2012 yılında mezun oldu. Tıpta Uzmanlık Sınavıyla 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalını kazandı, 2019 yılında uzmanlık eğitimini tamamladı. Uzman hekim olarak 2020 yılında Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’ne devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında atandı. COVID-19 pandemisi süresince İl Pandemi Koordinasyon Biriminde görev aldı ve halen Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görevine devam etmektedir. TFD bünyesinde 2020 yılı Mart ayında uzmanlık öğrencileri ve uzman hekimlerin özlük hakları ile ilgili çalışmalar yapmak üzere “Tıpta Uzmanlık Özlük Hakları Komisyonu”nu kurarak komisyon başkanlığı görevini üstlendi. TTB UDEK uyumlanması kapsamında komisyon güncellenerek “Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çalışma Grubu” olarak faaliyetlerine devam etmektedir.