Dil

Klinik Toksikoloji Arşivleri

EDİTÖRDEN...

Sevgili KTÇG üyeleri bildiğiniz gibi 2 yıldır bültenimizi 3 aylık periyodlar ile çıkarmaya çalışıyoruz. Bültenin hakemli dergi formatına dönüştürülmesi çalışmalarımız nihayet tamamlanmıştır.

Çalışma grubumuz yürütme kurulunda yapılan toplantılar sonunda derginin “Archives of Clinical Toxicology“ ismini alarak yayın hayatına devam etmesi görüşü ağırlık kazanmıştır.

İki yılda 7. sayısına ulaşan bültenimizde 5 ana başlık ve 25 alt başlıkta, konularında uzman 23 akademisyenin yazıları yer aldı. Bu katkıların Archives of Clinical Toxicology için de artarak devam etmesini diliyoruz. Ayrıca 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi’nde de e-bültenimiz ileilgili bilgileri poster halinde sunduk.

Sevgili KTÇG üyeleri ilk sayımızda “hayata tutunmaya çalışan e-bültenimizin uzun ömürlü olması sizlerin katkılarına bağlıdır” diye vurgulamıştık. Şimdi ise hepinizin Klinik Toksikoloji alanındaki duyarlılıklarınızı dergimiz için göstereceğinizi umuyoruz.

Sevgi ile, sağlık ile ve güzelliklerle kalın...
Prof. Dr. Sedef Gidener


Cilt 1, Sayı 1 - Obezite Özel Sayısı
1 - Sedef GİDENER. Editörden; e-bültenden “Archives of Clinical Toxicology’ye” Yolculuk
2-7 İlgi ŞEMİN. Obezite Fizyolojisi
8-12 Meltem YAMAN. Obezitede Diyet Tedavisi
13-17 Atila KARAALP. Bitkisel Zayıflama Ürünleri
18-22 Burak Cem SONER. Obezitenin Medikal Tedavisi
23-27 Koray ATİLA. Morbid Obezitenin Cerrahi Tedavisi

    

Cilt 1, Sayı 2 - GDO Özel Sayısı
28 - Sedef GİDENER. Editörden
29-31   Rengin ERDAL. GDO Gerçeği
32-36  Tayfun ÖZKAYA. Tarımda Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerin Ekolojik, Sosyal ve Ekonomik Etkileri