Dil

Dernek Tüzüğü

17.12.1999 günü toplanan Genel Kurul'da oylanarak kabul edilmiştir. Ekteki metin, 16.12.2022 günü toplanan Türk Farmakoloji Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda yapılan değişikliklerle oluşan son halidir.

Bu tüzükte Türk Farmakoloji Derneği sadece "Dernek" olarak geçmektedir. Farmakoloji Topluluğu dernek üyesi olsun, olmasın Türkiye'deki tüm farmakologları ve farmakoloji alanında çalışanları kapsamaktadır.