Dil

Türk Farmakoloji Derneği Üyelik Başvuru Formu

Bu form, bilgisayarda doldurulması öngörülerek tasarlanmıştır.

Fotoğraf
Dosya boyutu 2 MB dan küçük olmalıdır.
İzin verilen dosya uzantıları: gif jpg jpeg png.
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu’na,
üye olmak istiyorum
A-KİMLİK BİLGİLERİ

ADAYIN

B-ÖZGEÇMİŞ
Aşağıdaki alanlardan durumunuza uygun olanları doldurunuz.
C-FARMAKOLOJİ ALANINI İLGİLENDİREN ETKİNLİKLER

Dernek Tüzüğü’nde üyelik için gerekli şartları dikkate alarak, farmakoloji alanı ile ilgili etkinliklerinizi ve bu alana yapmayı düşündüğünüz katkıları kısaca yazınız.
Bu kısmın doldurulması farmakoloji doktora/uzmanlık derecesine sahip olmayan adaylar için zorunludur. Gerektiğinde açıklama sayfası eklenebilir.

D-İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ev Adresi
İş Adresi
(Üniversite dışında çalışanlar görev yaptıkları birimi yazmalıdır)

Yukarıda kimliği belirtilen aday, Türk Farmakoloji Derneği Tüzüğü’nde üyeliğe kabul edilme şartlarını taşımaktadır. Kendisinin Türk Farmakoloji Derneği’ne üyeliğini öneririz (İki üye tarafından doldurulması zorunludur).

Öneren Üye - 1
Öneren Üye - 2
Üyelik İşlemleri

Dikkat!!! Üyelik için formu eksiksiz olarak doldurun, Türk Farmakoloji Derneği hesabına başvuru yılı ve giriş aidatı toplamı olmak üzere araştırma görevlileri, doktora ve yüksek lisans öğrencileri, tıpta uzmanlık öğrencileri 1000 TL, diğer üyeler 1500 TL yatırın, ödeme dekontu, iki fotoğraf (biri forma yapıştırıla¬cak) ve yayın listeniz ile birlikte yan tarafta verilen adrese postalayın.


Prof. Dr. Alper B. İSKİT
Türk Farmakoloji Derneği Başkanı
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
06230 Sıhhiye - Ankara

TFD Banka Hesabı: Yapı Kredi Bankası Hacettepe Şubesi, şube kodu 0483, hesap no 71095270
İBAN: TR220006701000000071095270