Resmin tam boyut orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.

Kongre internet sitesi: www.farmakoloji2011.org

Kongre Programı ve Bildiri Özet Kitabı

Not: Bu sayfada,ulusal kongre ve sempozyum sunularından, konuşmacıların yayınlanmasına izin verdikleri yer almaktadır. Konuşmacı sunularından yayınlanmasına izin vermedikleri slaytlar da çıkartılmıştır.

 

4. Klinik Toksikoloji Sempozyumu Sunuları

Tanıtım, Reklam ve Bilgilendirme Etiği Yönünden Bitkisel Ürünler, Atila Karaalp

İnteraktif olgu tartışması: Bitkisel Ürünlerle Zehirlenme-1, Aylin Arıcı

İnteraktif olgu tartışması: Bitkisel Ürünlerle Zehirlenme-2, Nil Hocaoğlu Aksay

 

 

5. Klinik Farmakoloji Sempozyumu Sunuları

Panel: Akılcı İlaç Kullanımının Yaygınlaştırılmasında Eğitim Dışındaki Diğer Faaliyetler

Geri Ödeme Sistemi ve Akılcı İlaç Kullanımı İlişkileri, Hüseyin Kılıçarslan

Akılcı İlaç Kullanımının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Sağlık Bakanlığı Ulusal Programı, Burçak Deniz Dedeoğlu

 

Panel: Akılcı İlaç Kullanımı Uygulamalarıyla İlgili Yeni Yapılanma Sürecinde Klinik Farmakolojinin Belirleyici Rolü

Akılcı İlaç Kullanımı Uygulamalarına Yönelik Sağlık Otoritesinin Klinik Farmakolojiden Beklentileri, Hanefi Özbek

Akılcı İlaç Kullanımı Uygulamaları ve Klinik Farmakoloji İlişkisinin Akademik Düzeyde Birbirine Katkıları, Zafer Güney

 

 

21. Ulusal Farmakoloji Kongresi Sunuları

Panel: Diyabetin Kardiyovasküler Komplikasyonları

Diyabetik Hastalardaki Kardiyovasküler Etkilenimler, Rıfat Emral

Diyabetik Kardiyomiyopati ve Endotel Disfonksiyonu, A. Tanju Özçelikay

 

Panel: İlaç/Madde Kullanımının Adli Yönleri

Adli Olgularda İlaç/Maddelerin Etkilerinin Değerlendirilmesi: Davranış, Beceri, Gelişim Üzerine Ve Diğer Etkilere Bakış, Rezzan Gülhan (Aker)

Ölüm Sonrası Adli Olgularda İlaç/Maddelere Analitik Yaklaşım, A. Pınar Yamantürk Çelik

 

Panel: Nöronal Plastisite

Kemirgenlerin Primer Duyu Korteksindeki Plastik Değişiklikler, Emel Ulupınar

Epigenetik ve Nöroplastisite, Ersin O. Koylu

 

Panel: Hastane İlaç Yönetimi ve Monitorizasyon

İlaç Stok Yönetimi, Gülizar Yıldız

Yataklı Sağlık Kuruluşlarındaki Klinik Toksikoloji Uygulamalarında Farmakologların Rolü, Şule Kalkan

 

Erken Oturum

Biyobenzer ürünler, Alper İskit

 

Panel: Pulmoner Farmakoloji

Akut Akciğer Hasarı Deneysel Modelleri, Emine Yılmaz Sipahi

Pulmoner Hipertansiyonda Farmakolojik Yaklaşımların Bugünü ve Yarını, Hüseyin Yıldırım

Deneysel Pulmoner Hipertansiyonda Antiremodeling Yaklaşım Sonuçları, Başar Sırmagül

Pulmoner İskemi-Reperfüzyon Hasarının Tedavisinde Önkoşullamanın Yeri, Nilüfer Turan

 

Sözlü Sunular

Bazal Ön-Uyaran Aracılı İnhibisyonun Dürtüsellik ve Fensiklidine Yanıtlardaki Rolü, Hakan Kayır

 

Sözlü Sunular (Sözlü bildiriler arasından seçilenler)

“Uzun Süreli Resveratrol Uygulamasının Yaşlı Sıçanlardan İzole Edilen Mezenterik Arter Disfonksiyonu Üzerine Etkisi” ve “ Resveratrolün Yaşa-Bağlı Adrenomedüller Katekolamin Biyosentezindeki Değişimler Üzerine Etkileri”, Semil Selcen Göçmez

 

Erken oturum

Synthesis and Bioactivity of Flavaglines: A New Class of Anticancer Natural Products, Laurent Désaubry

 

Konferans

Uncoupling of eNOS in vascular disease and mechanisms of action of compounds preventing uncoupling, Ulrich Förstermann