Türk Farmakoloji Derneği
20. Ulusal Farmakoloji Kongresi
3. Klinik Toksikoloji Sempozyumu
4. Klinik Farmakoloji Sempozyumu

4 - 7 Kasım 2009, Silence Beach Resort, Manavgat, Antalya

 

 

Resmin tam boyut orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.

Kongre için geribildirimlerinizi buradan yapabilirsiniz. Sisteme kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapmanız gerekmektedir. Sisteme daha önce kayıt yapmadıysanız önce yeni kullanıcı linkini kullanarak kaydolmalısınız.
Kongre hakkında serbest metin geribildirimlerinizi info@tfd.org.tr adresine e-posta ile gönderebilirsiniz.
Kongre geribildirimlerinizi, hazırlanacak rapor içerisinde yer alabilmesi için, 1 Aralık 2009 günü mesai bitimine kadar yapmalısınız.

Kongre internet sitesi: www.tfd2009.kongresi.info

Kongre Programı ve Bildiri Özet Kitabı

Not: Bu sayfada,ulusal kongre ve sempozyum sunularından, konuşmacıların yayınlanmasına izin verdikleri yer almaktadır.

 

3. Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu Sempozyumu sunuları

KFÇG-KTÇG ortak konferans

European Clinical Research Infrastructures Network (ECRIN), Jacques Demotes-Mainard
 

Çocuklarda sık görülen zehirlenmeler - İnteraktif olgu , tartışmaları

Çocuklarda küçük dozlarda zehirlenmeye neden olan ilaçlar, Nedret Uzel

Karbonmonoksid zehirlenmesi, Durgül Özdemir
 

Yetişkinlerde sık görülen zehirlenmeler - İnteraktif olgu tartışmaları

Antidepresanlarla zehirlenme, Şule Kalkan
 

Lisans ve lisanüstü düzeyde klinik toksikoloji eğitimi

Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği, Yeşim Tunçok

Karadeniz Teknik Üniversitesi Teratojenite Bilgi Servisi, Mine Kadıoğlu Duman

 

4. Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Sempozyumu Sunuları

Reseptörden kliniğe nöronal nikotinik reseptörler

Nöronal nikotinik asetilkolin reseptörlerinin farmakolojisi, Vahide Savcı

Nöronal nikotinik reseptörler: sigara, Oğuz Kılınç

Nöronal nikotinik reseptörler: nörodejeneratif hastalıklar tedavisinde yeni hedef, Görsev Yener
 

Klinik araştırmalarda farmakogenetik

Klinik araştırmalarda farmakogenetik bilginin kullanılmasına giriş ve örnekler, Muradiye Nacak

Araştırmacı perspektifinden farmakogenetik bilgiye bakış, A. Şükrü Aynacıoğlu

Etik Kurullar perspektifinden farmakogenetik bilgiye bakış, Meral Tuncer
 

Klinik farmakoloji penceresinden “Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik” ve ilgili diğer yeni düzenlemelere bakış

Klinik araştırmalar hakkında yönetmelik ve ilgili düzenlemeler, Ahmet Akıcı

Klinik araştırmalar hakkında yönetmelik, destekleyici bakış açısı, Sabahat Köseoğlu

 

20. Ulusal Farmakoloji Kongresi Sunuları

Kahvaltılı Oturum

Tıp ve eczacılık fakültelerinde akılcı ilaç kullanımı eğitimi, Ersin Yarış, Hale Zerrin Toklu
 

Konferans

Yaşa bağlı sempatik sinir sistemi aktivasyonu ve buna bağlı hipertansiyonda santral regülatör mekanizmalar,
Nihal Tümer

 

İnflamatuvar yanıt, sitokinler ve eikosanoidler

Toll benzeri almaçlar: İnflamasyonu yönlendiren moleküller, İhsan Gürsel

Sıçanlarda lipopolisakkarit ile oluşturulan sistemik inflamasyona eşlik eden termoregülatuvar değişiklikler,
Eyüp S. Akarsu

Deneysel akut inflamasyon modelinde eikosanoidlerin birbirlerinin oluşumu üzerine etkilerinin değerlendirilmesi,
Mehmet Melli

 

Anksiyete ve depresyon nörobiyolojisinde yeni tedavi yaklaşımları

Majör depresif bozuklukta yeni tedavi yaklaşımlarına genel bakış ve inhibitör amino asitlerin rolü, Zafer Gören

Metabotropik Glutamat Reseptörleri ve Anksiyete, Şule Gök

Anksiyete ve ilişkili bozukluklarda glutamat reseptör modulatörleriyle deneysel ve klinik sonuçlar, Mehmet Murat Demet
 

Nöropatik ağrı

Nöropatik ağrı hayvan modelleri, Ahmet Ulugöl

Nöropatik ağrı tedavisinde güncel yaklaşımlar, Mustafa Ertaş
 

Türk ilaç sanayinde ARGE çalışmaları ve ilaç sektörü açısından değerlendirilmesi

Türkiye’de klinik araştırmalar: Farmasötik endüstri açısından, Emel Tetik

Türkiyede klinik araştırmalar: Sözleşmeli araştırmalar kuruluşları açısından, Oğuz Akbaş
 

Kahvaltılı Oturum

Deneysel araştırmalar için donanım geliştirilmesi, Mehmet Ali Yıldız
 

Konferans

How to reduce the number of animals used in research by improving experimental design and statistics,
Michael FW Festing

 

Şok

Septik Şok ve Endotel Disfonksiyonu: Farklı Deneysel Septik Şok Modellerinde Bulgularımız, Alper İskit

Role of the histaminergic system in the central cardiovascular regulation in haemorrhagic shock, Jerzy Jochem

 

Tedavi hedefi olarak genler

Kanser tedavisinde moleküler hedefler, Işık Yuluğ

Genetik Olarak Değiştirilmiş Fareler: Kolon Kanser Modeli, Aytekin Akyol
 

Sözlü Sunular

GEBİP Projesi, Ümit Yaşar

İlaç taşıyıcı proteinler, Alper Okyar

Aç bırakılan fare ve sıçanlarda antimuskarinik uygulanımı ve yem verilmesine bağlı konvulsiyon oluşumunun farmakolojik yaklaşımla değerlendirilmesi (1995-2008), Nurhan Enginar

Lisansüstü farmakoloji eğitimi

Farmakolojide lisansüstü eğitim ve yeniden yapılanma, Hakan S. Orer

European standards for PhD education in biomedicine and health sciences (ORPHEUS activities 2004-2009),
Zdravko Lackovic

Türk Farmakoloji Derneği Yeterlilik Kurulu görüşleri, Remzi Erdem

 

 Ana sayfaya dönüş