Türk Farmakoloji Derneği
19. Ulusal Farmakoloji Kongresi
2. Klinik Toksikoloji Sempozyumu
3. Klinik Farmakoloji Sempozyumu

24 - 27 Ekim 2007
Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Prof. Dr. Osman Turan Kongre Merkezi, Trabzon

 

 

Not: Bu sayfada ulusal kongre ve sempozyum sunularından
 konuşmacıların yayınlanmasına izin verdikleri bulunmaktadır.

 

Kongre Programı ve Bildiri Özet Kitabı

 

 

2. Klinik Toksikoloji Sempozyumu Sunuları
Panel:Madde Bağımlılığının Temelleri
Madde Bağımlılığında Genel Kavramlar, Dr. S. Oğuz Kayaalp

Bağımlılığın Nörobiyolojik Temelleri, Dr. Tayfun Uzbay

 

Konferans

Protein kinase C and m-opioid receptor regulation
Does m-opioid receptor desensitisation underlie morphine tolerance? Graeme Henderson

 

Panel: Madde Kullanımı ve Bağımlılığında Klinik
Sigara Bağımlılığı ve Sigara Bırakma Kliniği, Dr. Funda Öztuna

Madde Kullanımının Medikolegal Yönü, Dr. Nurşen Turan
 

3. Klinik Farmakoloji Sempozyumu Sunuları
Panel: Reseptörden Kliniğe - Dopamin Reseptörleri
Dopaminerjik Sistem Anatomi ve Elektrofizyolojisi, Dr. Ersin O. Koylu

Dopamin, Nigrostriatal Ve Tuberoinfundibuler Yolaklar, Hareket Kontrolü: Parkinson Hastalığı, Dr. Esen Saka Topçuoğlu

 

Panel: Biyoyararlanım - Biyoeşdeğerlik (BY/BE) Çalışmaları
Sağlık Bakanlığı'nın BY/BE Çalışmaları İçin Taraflardan Bekledikleri, Dr. Mahmut Tokaç

İn-Vitro Laboratuvar İncelemelerinin Biyoeşdeğerlik Çalışmalarındaki Yeri Ve Önemi, Dr. Oğuz Kayaalp

Biyoeşdeğerlik Çalışmalarında Farmakokinetik Ve Farmakodinamik Kavramların İrdelenmesi, Dr. Tambay Taşkın

Analitik Açıdan Biyoeşdeğerlik Denemelerinde Karşılaşılan Sorunlar, Dr. Işık Tuğlular

Biyoeşdeğerlik Çalışmalarında Klinik Problemlerin Birkaç Özel Olguyla Kısa Değerlendirilmesi, Dr. Aydın Erenmemişoğlu

 

19. Ulusal Farmakoloji Kongresi Sunuları
Kahvaltılı Oturum: Genç Bilim Adamları Programı’nda (GEBİP) farmakologlar
GTürkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Projesi (TÜBA-GEBİP) ,

Dr. Kansu Büyükafşar

Genç Bilim Adamları Programı’nda (GEBİP) Farmakologlar, Dr. Alper B. İskit

 

Konferans

The Mechanisms of Brain Inflammation, Dr. Giancarlo Pepeu
 

Panel :Klinik ve farmakolojik açılardan ilaca dirençli epilepsiler
İlaca Dirençli Epilepsi Modelleri, Dr. Filiz Onat

Klinik Açıdan İlaca Dirençli Epilepsiler, Dr. Çiğdem Özkara

İlaca dirençli epilepsilerin Farmakogenetiği, Dr. Esat Eşkazan
 

Panel: Statin grubu ilaçların tedavideki yeni özellikleri
Kardiyovasküler Olayları Önlemede Statinler, Dr. Sadi Güleç

Statinlerin Pleiotropik Etkilerine Laboratuvardan Bakış, Dr. Sönmez Uydeş Doğan

Statinlerin Pleiotropik Etkilerine Klinikten Bakış, Dr. Meral Kayıkçıoğlu

 

Panel: Farmakolojide kaliteyi artırmak
Farmakolog Yetişmeden Farmakolojide Araştırmadan Bahsedebilir miyiz? Yetişen Farmakologları Üniversitede Sanayide “Farmakolog” Olarak Tutabiliyor muyuz? Dr. Mehmet Melli

Üniversitelerde Laboratuvar, Ekipman Olarak Araştırma Altyapısı Yeterli mi? Dr. Zafer Güney

Farmakoloji Araştırmaları İçin Proje Destekleri, Dr. Tuncay Demiryürek

Araştırma ve Yayın Etiği Dikkate Alınmadan Yapılan Yayınların Farmakoloji Araştırmalarının Kalitesi Üzerine Etkisi, Dr. Hakan Orer

 

Konferans
Microcirculation in Health and Disease, Dr. Neil Granger

 

Panel: Endotel disfonksiyonu
Endotel Disfonksiyonuna Genel Bir Bakış, Dr. Tuncay Demiryürek

Ateroskleroz ve Endotel Disfonksiyonu, Dr. Zeliha Kerry

Sepsis ve Endotel Disfonksiyonu , Dr. M. Oğuz Güç

Hipertansiyon ve Endotel Disfonksiyonu, Dr. Fehmi Mercanoğlu

 

Panel: Anjiojenez ve antianjiojenik faktörler
Anjiojenez, Dr. İbrahim Güllü

Antianjiojenik Faktörler, Dr. Mustafa Erman

Antianjiojenik Tedavide Yenilikler, Dr. Ümit Yaşar

 

Sözlü Sunumlar
Rho/Rho-kinaz Yolağı: Fizyolojik ve Patofizyolojik Olaylardaki Rolü, Dr. Kansu Büyükafşar

Farklı Deneysel Septik Şok Modellerinde Bulgularımız, Dr. Alper B. İskit , Dr. Oğuz Güç

Serotonin Gerialım İnhibitörü İlaçların Periferik Etkileri, Dr. Mine Kadıoğlu Duman

Kronofarmakolojiden Kronoterapiye, Dr. Canan Uluoğlu

RNAi Teknolojisinin Deneysel Aşamaları ve Tedavideki Geleceği, Dr. Metiner Tosun

Nörotoksisite ve Glutamat İlişkisi, Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu

 

Kahvaltılı Oturum: Asistanların Gözünden: Farmakoloji eğitiminden ne bekliyoruz?
Doktora Eğitimi ve İnsan Gücü PlanlamasI, Dr. Hakan Orer

Eğitimden Ne Bekliyoruz? Dr. İsmail Burak Bal

Uzmanlık Eğitiminden Ne Bekliyoruz? Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu

 

Panel: Agonist ile yönlendirilmiş sinyal iletimi
Reseptörlerin Agoniste Bağımlı Olarak Sinyali Yönlendirmeleri ve Reseptör Aktivasyonu, Dr. Ongun Onaran

5-HT1B ve 5-HT1D Reseptör Sisteminde  Agonistle Yönlendirilen Sinyal İletim Sistemi, Dr. Hakan Gürdal

 

Panel: Alzheimer hastalığının tedavisi: Bugün-yarın
Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Bugün, Dr. Haşmet Hanağası

Alzheimer Hastalığı Tedavisinde Preklinik  Çalışmalar, Dr.Pınar Yamantürk Çelik

Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Yarın, Dr. Hakan Gürvit

 

 Ana sayfaya dönüş