29. Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. Alaeddin AKCASU Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Sanal Sempozyumu

02 Haziran 2020, Salı

Online Toplantı, 26-27 Mart 2020
Duygun ALTINTAŞ AYKAN
Edip Güvenç ÇEKİÇ
Zeliha PALA KARA
Ruhan Deniz TOPUZ

 

Toplantı Programı

Toplantı Kitapçığı

Video Kaydı 1. Gün

Video Kaydı 2. Gün