Dil

16. Ulusal Farmakoloji Kongresi (1-5 Ekim 2001, Kuşadası, Aydın)

1 Ekim 2001, Pazartesi, 14:00

Kongre başkanı: Prof. Dr. Meral Tuncer
Kongre sekreteri: Prof. Dr. M. Oğuz Güç
Konferans: 16
Panel: 1
Kurs: 1 (monitörlük sertifika kursu)
Forum: 1
Yabancı konuşmacı: 10
Sözlü bildiri: 16
Poster: 113
Toplam serbest bildiri: 119

Bu içeriği paylaş: