Yönetim Kurulu

 
 
Prof. Dr. Ersin YARIŞ (Başkan) 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Ab.D. 61187 Trabzon

Tel ve faks: +90 (462) 377 78 37
E-posta: ersinyaris@gmail.com

  

Prof. Dr. Kevser EROL (İkinci Başkan) 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Ab.D. 24480, Meşelik Eskişehir

Tel: +90 (222) 239 29 79 - 4560
E-posta: kerol@ogu.edu.trkevsererol@yahoo.com 

 

Doç. Dr. Bilgen BAŞGUT (Genel Sekreter)

Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
Lefkoşa/KKTC

Tel: +90 (392) 680 20 20 - 123
E-posta: bilgenbasgut@gmail.com

 

Prof. Dr. Elif ÇADIRCI (Sayman)

 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Erzurum

Tel: +90 (442) 3448735
E-posta: elifcadirci@gmail.com

 

Prof. Dr. A. Tanju Özçelikay (Üye)
 

Ankara Üniverrsitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji  AbD, Ankara

Tel: +90 (312)213 36 71 
Faks: +90 (312) 213 10 81
E-posta: ozcelikay@ankara.edu.tr

 

Prof. Dr. Bahar Tunçtan (Üye) 

Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Ana Bilim Dalı 33169 Mersin

E-posta: btunctan@gmail.com

 

Prof. Dr. S. Sırrı BİLGE (Üye)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Samsun

Tel: +90 (362) 3121919 -2293
E-posta: ssbilge@omu.edu.tr