Dil

TFD Eğitim Toplantıları

TFD Eğitim Toplantıları Standart İşleyiş Yöntemi

 

Türk Farmakoloji Derneği Eğitim Toplantıları 1992 yılından beri yapılmaktadır.

Aşağıda yapılan tüm toplantılarla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.