Türk Farmakoloji Derneği
19. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel
Etkileşme Seminerleri Programı
Prof. Dr. M. Oğuz Güç Toplantısı

17-19 Mart 2010, Uludağ, Bursa

 

 

 

 

Bu toplantıda meslekte 40 yılını dolduran hocalarımız Prof. Dr. Osman Özdemir (hocamıza iletmek üzere Prof. Dr. Gül Baktır’a), Prof. Dr. Rüştü Onur ve Prof. Dr. Süleyman Şener’e plaket takdim edilmiştir.

R. Kazım Türker 2009 yılı Genç Farmakolog Teşvik Ödülü de Yrd. Doç. Dr. Hakan Kayır’a verilmiştir.

Toplantı açılış konuşması ile plaket ve ödül tören sunuları

Toplantı programı ve kitapçığı

Toplantı katılım listesi (yakında yayınlanacak)