Türk Farmakoloji Derneği, Farmakoloji Eğitim Sempozyumları Programı 15,
Farmakolojide Kullanılan İn Vivo Kayıt Sistemleri
30 Mayıs 2008
Erzurum

 

Toplantı kitapçığı

Sunular

Açılış Konuşması
Prof. Dr. Mehmet MELLİ

Deney hayvanlarında telemetrik kayıt yöntemleri
Prof. Dr. Eyüp S. AKARSU

 İn vivo kan basıncı ölçüm yöntemleri
Prof. Dr. Tanju ÖZÇELİKAY

İşlevsel beyin görüntüleme yöntemleri
Doç. Dr. Metehan ÇİÇEK

Nörofarmakolojide in vivo voltametri ile L-glutamat ve diğer nörotransmitterlerin ölçüm teknikleri
Doç. Dr. Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU