Resmin tam boyut orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.

 

Kongre anket sonuçları

 

Kongre Programı ve Bildiri Özet Kitabı

Not: Bu sayfada, ulusal kongre ve sempozyum sunularından, konuşmacıların yayınlanmasına izin verdikleri yer almaktadır. Konuşmacı sunularından yayınlanmasına izin vermedikleri slaytlar da çıkartılmıştır.

 

 

5. TFD KTÇG Sempozyumu: Gıda Güvenliği Açısından Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar

GDO Üretimi ve Tanısında Kullanılan Genetik Yöntemler, Şule Arı

Tarımda Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerin Ekolojik, Sosyal ve Ekonomik Etkileri, Tayfun Özkaya

Türkiye’de GDO Mevzuatı, Arzu Ünal

 

6. TFD KFÇG Sempozyumu: Klinik Farmakolojinin Hastane Hizmeti ve Araştırma Uygulamaları

İlaç Sektörünün Klinik Farmakolojiden Beklentileri, Sedat Altuğ

Bir Nöropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezinde Klinik Farmakoloji Uygulamaları, Esra Küsdül Sağlam

 

22. Ulusal Farmakoloji Kongresi Sunuları

Konferans

Diabetes and Hypertension: Protecting the Cerebrovasculature, Adviye Ergül

 

Panel: İnflamasyon ve Nöronal Aktivite

Nöroinflamasyon, İmmun Mekanizmalar ve Epilepsi, Ayşe Altıntaş

Antiepileptik İlaç Hedefi Olarak Nöral İnflamasyon, Filiz Onat

Sistemik İnflamatuvar Yanıt ve Nöronal Eksitabilite, Eyüp S. Akarsu

 

Panel: Doğal/Sentetik Kannabinoidlerin Farmakolojisi, Toksikolojisi ve İlgili Mevzuat

Kannabinoidlerin Farmakolojisi, Ahmet Ulugöl

Kannabinoidlerin Toksikolojisi, Sentetik Kannabinoidler ve Analitik Yaklaşımlar, Serap Annette Akgür

Doğal ve Sentetik Kannabinoidler, Mustafa Kemal Çetin

 

Konferans

Endothelium Derived Hyperpolarizing Factors and Associated Pathways, Michel Félétou

 

Panel: Damar Düz Kas Tonusunün Lokal Düzenlenmesi

Paracrine Regulation of Vascular Tone, Johan Van de Voorde

 

Panel: Teratojenite Bilgi Servisi

Gebelikte İlaca Maruz Kalımın Sonrası Perinatoloji Takibi, Sefa Kelekçi

 

Konferans

Standards in PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in Europe, Michael Mulvany

 

Panel: Klinik Eczacılık ve Farmakoloji

Türkiye'de Klinik Eczacılık Uygulamaları, S. Kutay Demirkan

Klinik Eczacılık Lisansüstü Eğitimi, Mesut Sancar

 

Sözlü sunular (serbest bildiriler arasından seçilenler)

Nebivololün Metoprolol ile Karşılaştırmalı Olarak Sıçan Papiller Kas ve Torakik Aortasındaki Etkileri, Işıl Özakca

Balb-C Farelerde Metastatik Meme Karsinomunun Neden Olduğu Endotel Disfonksiyonunda Tümör Nekrozis Faktör-alfa ve NADPH Oksidaz’ın Rolü, Selvinaz Dalaklıoğlu Taşatargil

Moleküler Modelleme Yöntemiyle Tasarlanan Yeni Monoamin Oksidaz-A Enzimi İnhibitörü Selektif 2-Pirazolin Türevlerinin Antidepresan Aktivitelerinin Tayini, Gökçen Telli

 

Panel: İlaç Güvenliliği: Sağlık Otoritesi ve İlaç Sanayi Sorumlulukları

İlaç Güvenliliğinin Sağlanmasında İlaç Sanayinin Sorumlulukları ve Prosedürler, Selcen Erdem

 

Panel: İlaç Geliştirilmesinde Çevrimsel Araştırmalar ve Türkiye'deki Alt Yapı

Çevrimsel Araştırma İçin Bir Alt Yapı Gerekliliği: TUCRIN, Yeşim Tunçok