Türk Farmakoloji Derneği, Farmakoloji Eğitim Sempozyumları Programı, Genetik Araştırmalarda Kullanılan Yöntemlerin Farmakolojide Uygulamaları
2 Haziran 2006
Van

Toplantı programı

Toplantı kitapçığı

Toplantı katılım listesi

 

Açılış Konuşmaları,
Prof. Dr. Hülya ÖZDEMİR

 
Prof. Dr. Mehmet MELLİ

 Farmakogenetik/genomik araştırmalar ve tıpta uygulamaları,
 
Prof. Dr. Şükrü AYNACIOĞLU
(Not: Prof. Dr. Şükrü AYNACIOĞLU toplantıya gelememiştir.
Konuşma, Prof. Dr. Şükrü AYNACIOĞLU'nun sunularından yararlanılarak
 Doç. Dr. Melih Ö. BABAOĞLU tarafından yapılmıştır.)

Farmakogenetik çalışmalarda temel yöntemler
Doç. Dr. Melih Ö. BABAOĞLU

Genotipleme çalışmalarında kullanılan ileri teknolojik yöntemler,
Prof. Dr. Mehmet ALİKAŞİFOĞLU

Haplotip ve bağlantı (linkage) analizi,
Doç. Dr. A. Nurten AKARSU

İfade (ekspresyon) analizinde mikrodizilim teknolojisinin kullanılması,
Doç. Dr. Hilal ÖZDAĞ