Türk Farmakoloji Derneği, Farmakoloji Eğitim Sempozyumları Programı, Nitrik Oksidin Farmakolojisi
27 Mayıs 2005
Mersin

Toplantı programı

Toplantı kitapçığı

Toplantı katılım listesi

 

Açılış Konuşması ,
 
Doç. Dr. Bahar TUNÇTAN

Nitrik oksidin fizyolojik ve fizyopatolojik olaylardaki rolü,
 
Doç. Dr. Kansu BÜYÜKAFŞAR

Nitrik oksit ve kardiyovasküler sistem , 
Prof. Dr. Sibel GÖKSEL

Nitrik oksit ve santral sinir sistemi ,
Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU

Nitrik oksit ve solunum sistemi ,
Doç. Dr. Bülent GÜMÜŞEL

Nitrik oksit ve inflamasyon,
Doç. Dr. Alper B. İSKİT

Nitrik oksit sentaz ve nitrik oksit ölçüm yöntemlerine giriş,
Doç. Dr. Bahar TUNÇTAN..

Nitrik oksit sentaz aktivitesinin L- arjinin L- sitrüline dönüşümü yöntemi ile ölçülmesi;
Nitrik oksit sentaz mRNA ekspresyonunun Western blot  yöntemi ile analizi ;
Nitrik oksit sentaz yerleşimlerinin immünohistokimyasal yöntemler ile gösterilmesi;
Nitrik oksit sentaz mRNA ekspresyonunun ters transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile belirlenmesi,
Prof. Dr. Hakan GÜRDAL

Nitrik oksit miktarlarının kemilüminesans yöntemi ile ölçülmesi,
Prof. Dr. A. Tuncay DEMİRYÜREK

Nitrik oksit miktarlarının amperometrik (elektrokimyasal) yöntem ile ölçülmesi,
Doç Dr. Kansu BÜYÜKAFŞAR

Nitrik oksit miktarlarının Griess yöntemi ile ölçülmesi,
Doç Dr. Bahar TUNÇTAN