Türk Farmakoloji Derneği, Farmakoloji Eğitim Sempozyumları Programı 14,
Mikro Düzeyde Fizyolojik ve Moleküler Yanıtların Gözlenmesi ve Görüntüleme
18 Mayıs 2007
Diyarbakır

 

 

Toplantı programı

Toplantı kitapçığı

Toplantı katılım listesi

Toplantı konuşmacılarının resimleri

 

Sunular

Açılış Konuşması
Prof. Dr. Mehmet MELLİ

 Nörofarmakolojide beyin mikrodiyalizi ve diğer in vivo perfüzyon teknikleri
Prof. Dr. Levent Büyükuysal

Laser doppler ve laser benekli (speckle) kontrast görüntülemesi ile beyin kan  akımının incelenmesi
Doç. Dr. Yasemin Gürsoy-Özdemİr

Permeabilize düz kaslarda miyograf kullanılarak kasılma yanıtlarının hücre içi mekanizmalarının incelenmesi
Dr. N. Tuğba Kandİlcİ

İmmün işaretleme teknikleri ve bu tekniklerin farmakolojide kullanımı
Doç. Dr. Petek Korkusuz

Hücresel görüntüleme teknikleri
Prof. Dr. Nuhan PURALI

Yaşam bilimlerinde konfokal mikroskobu ve kullanım alanları
Prof. Dr. Alp Can