Türk Farmakoloji Derneği Biyofarmasötikler ve Biyobenzerler Sempozyumu

Türk Farmakoloji Derneği ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı işbirliğiyle 7 Mayıs 2012 Pazartesi günü İzmir, Ege Palas'ta yapıldı.

Sempozyum internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.
Sempozyum sunuları