Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu ve Farmakovijilans Derneği İstanbul Şubesi ‘Klinik Farmakolojinin Temelleri' Eğitim Sempozyumları Dizisi II

“Farmakoloji Asistanı ve Uzmanlarına Yönelik Farmakovijilans Sempozyumu”

12 Haziran 2009, Sabancı Kültür Merkezi Kayseri

PROGRAM

(Yayınlanmasına izin verilen sunumlara isimler üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz)

08:30 - 09:15

Kayıt

09:15 - 09:40

Açılış (Moderatör: Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu)

•  Prof. Dr. Mehmet Melli (TFD Yönetim Kurulu Başkanı)

•  Dr. Seyfullah Dağıstanlı (Farmakovijilans Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)

•  Dr. Hanefi Özbek ( S.B. İlaç ve Eczacılık Genel Müdür Yardımcısı)

•  Prof Dr Ruhan Düşünsel ( Erciyes Üniversitesi Dekanı)

Oturum 1

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şule Oktay

09:40 - 10:00

Farmakovijilans ve Uygulamaları

Prof. Dr. Semra Şardaş

10:00- 10:20

Ulusal Farmakovijilans Sistemine Gereksinimin Nedenleri

Doç. Dr. Ahmet Akıcı

10:20- 10:40

Farmakovijilans ile İlgili Yönetmelik ve Kılavuzun Getirdikleri

Dr. Seyfullah Dağıstanlı

10:40 - 10:50

Tartışma

10:50 - 11:20

KAHVE ARASI

Oturum 2

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Gelal

11:20 – 11:40

Türkiye Farmakovijilans Merkezi'nin Faaliyetleri

Uzm. Ecz. Demet Aydınkarahaliloğlu

11:40 – 12:00

Farmakovijilans Uygulamalarında Farmakologların Yeri

Prof. Dr. Şule Oktay

12:00 - 12:15

Farmakovijilans İrtibat Noktası Sorumlusu Kimdir, Görevleri nelerdir?

Ecz. Güzin Sağiş

12:15 - 12:30

İlaç Endüstrisinde Farmakovijilans Faaliyetleri Nasıl Yürütülüyor?

Ecz. Neslihan Gülenoğlu

12:30 - 12:45

Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlilik Çalışmalarında Advers Etki Bildirimleri Nasıl Yürütülüyor?

Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu

12:45 – 13:00

Tartışma

13:00 – 14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

Oturum 3

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Semra Şardaş

14:00 - 14:15

Advers Etki Raporlaması Nasıl Yapılır?

Doç. Dr. Ahmet Akıcı

14:15 - 15:15

Advers Etki Raporlaması ile İlgili Pratik Uygulama

(Grup yönlendiricileri: Ecz. Güzin Sağiş, Doç. Dr. Ahmet Akıcı, Uzm. Dr. Berna Terzioğlu)

15:15 - 15:30

KAHVE ARASI

Oturum 4

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Semra Şardaş ve Doç. Dr. Ahmet Akıcı

15:30 - 16:00

Advers Etki Raporlaması Pratik Uygulama Sunumları

16:00 - 17:00

Oturum Başkanı: Dr. Seyfullah Dağıstanlı

Değerlendirme ve kapanış

 

Toplantı Yeri : Sabancı Kültür Merkezi- Erciyes Üniversitesi Kampüsü- Kayseri

İletişim: Prof Dr. Aydın Erenmemişoğlu

Telefon: 0 532 5510082 ve 0 533 4144446

e-posta: ememis@erciyes.edu.tr

 


 

Anasayfa

Linkler