Dil

FEKBES 2022 Duyurusu

24 Ocak 2022, Pazartesi, 14:25

Değerli Türk Farmakoloji Derneği Üyeleri,  

Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Sempozyumu (FEKBES) yakın zamanda kaybettiğimiz Prof.Dr. Rüştü Onur ve Prof.Dr. Necdet Doğan adına düzenlenecektir. Bu yıl 31. kez düzenlenecek FEKBES’in 3-5 Mart 2022 tarihlerinde Antalya’da yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Toplantıyla ilgili ayrıntılar en kısa zamanda duyurulacaktır. 

FEKBES 2022’de konuşmacı olmak isteyen üyelerimizin info@tfd.org.tr e-posta adresine 4 Şubat 2022 Cuma akşamına kadar konuşma başlığı ve kısa özeti ile beraber özgeçmişlerini içeren başvurularını göndermeleri gereklidir. FEKBES 2022’de en çok beş (5) konuşmaya yer verilebilecektir.

Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Sempozyumu (FEKBES) Standart İşleyiş Yöntemi Esasları'na göre konuşmacıların belirlenmesinde aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulur: 

a) TFD üyesi olmaları
b) Farmakoloji alanında uzmanlığını/doktorasını sürdürmekte veya tamamlamış olanların gerek yurt içi gerekse yurt dışında yaptıkları veya yapmakta oldukları çalışmaları sunacak olmaları
c) Türkiye'deki değişik şehirler ve anabilim dallarından olmaları
d) Tercihen adına toplantı yaptığımız hocamız ile aynı anabilim dal(lar)ında görev yapmış olmaları

Başvurusu kabul edilen adayların tam metin göndermesi için son tarih: 19 Şubat 2022

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu  

Bu içeriği paylaş: