IX. Yaz Okulu

02 Haziran 2017, Cuma

3-7 Temmuz 2017, Ankara

Kursa katılanlar:

1.

Ezgi Bozkurt

Osmangazi Üniv. Tıp F. Farmakoloji AbD.

2.

Zinnet Şevval Aksoy

Akdeniz Üniv. Tıp F. Farmakoloji AbD.

3.

Deniz Gündoğdu Arslan

Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp F. Farmakoloji AbD.

4.

Feyza Alyu Tekeş

Anadolu Üniv. Eczacılık F. Farmakoloji AbD.

5.

Elif Nur Barut

Karadeniz Teknik Üniv. Eczacılık F. Farmakoloji AbD.

6.

Pınar Küçükkavruk

Mersin Üniv. Eczacılık F. Farmakoloji AbD.

7.

Selvi Nalbant

Ege Üniv. Tıp F. Farmakoloji AbD.