III - İzole Organ Preparatları 2. İn vitro ve İn Vivo İzole-Perfüze Preparatlar

30 Mayıs 1994, Pazartesi

30 Mayıs 1994, İstanbul
H. O. Onaran, İ. Çakıcı, M. İlhan, M. Tuncer, N. Abacıoğlu, Ö. Süzer, R. Onur, S.O. Kayaalp, S. Ülker