I - Farmakoloji ve Fizyolojik Araştırmalarda Radyoizotopla İşaretlenmiş Maddelerin Kullanılması

24 Nisan 1992, Cuma

24 Nisan 1992, Eskişehir (Bu sempozyum 18 Mayıs 1992’de Samsun’da tekrarlanmıştır)
H. Orer, H. Zengil, İ. H. Ulus, L. Büyükuysal, S. O. Kayaalp, Ş. Oktay, V. N. Hasırcı