IV. Yaz Okulu

11 Haziran 2012, Pazartesi

11-16 Haziran 2012, Ankara


Kursa katılanlar:

1.

Ecz. Tuğçe Demirtaş

Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi

2.

Arş. Gör. Şükriye Yeşilot

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi

3.

Uzm.Ecz. Mehtap Cincioğlu

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

4.

Dr. Arzu Erdal

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi

5.

Dr. İlknur Erköseoğlu

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi

6.

Dr. İhsan Bayel

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi

7.

Ecz. A. Nihal Sarı

Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi