24. Ulusal Farmakoloji Kongresi Duyurusu (YENİ)

02 Aralık 2016, Cuma

Türk Farmakoloji Derneği’nin saygıdeğer üyeleri,

24. Ulusal Farmakoloji Kongresi,

8. Klinik Farmakoloji Sempozyumu,

7. Klinik Toksikoloji Sempozyumu,

17-21 Ekim 2017 tarihleri arasında Türk Farmakoloji Derneği ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) işbirliğiyle Trabzon’da KTÜ/Osman Turan Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir. 

Ulusal Farmakoloji Kongresinin Başkanı olarak Prof. Dr. Ersin Yarış (KTÜ Tıp Fak.), Bilimsel Sekreterleri olarak Prof. Dr. Feride Sena Sezen (KTÜ Eczacılık Fakültesi) ve Doç. Dr. Mine Kadıoğlu Duman (KTÜ Tıp Fakültesi); Klinik Farmakoloji Sempozyumu’nun Bilimsel Sekreteri olarak Doç. Dr. Berna Terzioğlu Bebitoğlu (Medeniyet Üniversitesi Tıp Fak); Klinik Toksikoloji Sempozyumu’nun Bilimsel Sekreteri olarak Doç. Dr. Nil Hocaoğlu Aksay (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak.) Dernek Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmiştir.

 

Trabzon’da görüşmek dileğiyle bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu