26.Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri İsmet Dökmeci ve İclal Çakıcı Toplantısı

10 Nisan 2017, Pazartesi

26. İsmet Dökmeci ve İclal Çakıcı Toplantısı
Kızılcahamam, Ankara, 22-24 Mart 2017

Dr. Nihan Çarçak Yılmaz
Dr. Salim Yalçın İnan
Dr. Gizem Kaykı Mutlu
Dr. Zeynep Öztürk

Toplantı duyurusu, programı ve başvuru formu
Toplantı kitapçığı