Dil

Dernek Hakkında

TFD 1966 yılında o tarihte Türkiye’de bulunan üç Tıp Fakültesi, bir Veteriner Fakültesi, Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü öğretim üyeleri/uzmanları ile ilaç sanayiinden iki üye tarafından kurulmuş ve 16.11.1966’da kuruluşu Ankara Valiliğine bildirilmiştir. Kurucu üyeler alfabetik sıra ile Prof. Dr. Şahin Akman (Ankara Ü. Veteriner Fak.), Uzm. Dr. Orhan Altınkurt (RSMHE), Prof. Dr. Suphi Artunkal (İstanbul. Ü. Tıp. Fak.), Uzm. Dr. Firuz Baysal (RSMHE), Prof. Dr. Dündar Berkan (Ege Ü. Tıp Fak.), Dr. Nejat Eczacıbaşı (Eczacıbaşı İlaçları A.Ş.), Prof. Dr. Reşat Garan (İstanbul Ü. Tıp Fak.), Doç. Dr. S. Oğuz Kayaalp (Ankara Ü. Tıp Fak.), Prof. Dr. Şükrü Kaymakçalan (Ankara Ü. Tıp Fak.), Uzm. Dr. Burhan Kıran (Ankara Ü. Tıp Fak.), Ord Prof. Dr. Sedat Tavat (İstanbul Ü. Tıp Fak.), Doç. Dr. Kazım Türker (Ankara Ü. Tıp Fak.) Ecz.Nezih Ulagay (İ.E.İlaçları A.Ş.) ve Doç. Dr. Orhan Yalçındağ (RSMHE)’dir. İlk genel Kurul Toplantısını 14.12.1966’da yapmış, yönetim kurulunu oluşturmuş ve ve Prof. Dr. Şükrü Kaymakçalan ilk Dernek Başkanı olmuştur. Dernek merkezi ilk zamanlar Ş. Kaymakçalan’ın Ataç Sokaktaki evi, daha sonra S.O. Kayaalp’in Meşrutiyet Caddesindeki evi olmuştur. Yasal olarak mümkün olunca Dernek merkezi Ankara veya Hacettepe Ü. Tıp Fakültesi Farmakoloji Bölümüne taşınmıştır.

Dernek 8.05.1970’te Bakanlar Kurulu kararlarıyla kamu yararına çalışan Dernek statüsü almış ve 15.11.1975’te Dernek adına “Türk” sözcüğünün eklenmesi kabul edilmiştir. 16.08.1990 gün ve 90/791 sayılı bakanlar kararnamesi ile Avrupa Farmakoloji Dernekleri Federasyonu (EPHAR)’a üye olmasına izin verilmiştir.

Derneğin amblemi beyaz yıldız içinde deney masasına yatırılmış bir deney hayvanı ile enjektör ve iğnesine dolanmış yılandan oluşur. 1973 yılında S. Oğuz Kayaalp tarafından çizilmiş ve Yönetim Kurulu’nca onaylanmıştır. Derneğin çalışması 1980 yılında bütün derneklerinki gibi o zamanki askeri yönetim tarafından durdurulmuş, sonra yeniden çalışmaya başlamıştır.

Dernek kurulduğundan beri yirmi iki genel kurul toplantısı yapmış ve yönetim kurulu seçmiştir. Dernek sitesinin kurulduğu tarihte Prof. Dr. Meral Tuncer’in başkan olduğu yönetim kurulu 1997’de seçilmiş olan yirmi ikinci yönetim kuruludur.

İlk ulusal farmakoloji kongresini 1973’te düzenlemiş ve 1974’ten beri iki yılda bir olmak üzere bu bilimsel kongreleri düzenli olarak yapmaktadır. Kongre bildiri özetleri düzenli olarak yayımlanmaktadır.

1976 yılından başlayarak Kongre dışında özel bilimsel konularda periyodik olarak sempozyumlar ve 1992 yılından itibaren genellikle yılda bir eğitim sempozyumları yapmaktadır. Kıdemli öğretim üyeleri ile genç araştırma görevlileri ve uzmanlar arasında yüz yüze bilimsel ve mesleki etkileşimi artırmak için 1993’ten beri genellikle mart ayında yılda bir “Kuşaklararası Bilgi İletişim Seminerleri” düzenlenmektedir. Bu toplantılar Türkiye'de farmakoloji biliminin gelişmesine katkıda bulunmuş olan emekli veya ölmüş öğretim üyelerinin adı ile anılmaktadır.

Dernek 1983-88 yılları arasında “Türk Farmakoloji ve Klinik Araştırma Dergisi”ni yayımlamıştır; ancak üyelerin önemli yayınları için haklı nedenlerle uluslararası bilim çevresine hitap eden dergileri yeğlemesi nedeniyle derginin yayımına halen ara verilmiştir. Derneğin düzenli mesleki ve bilimsel yayın organı “Türk Farmakoloji Derneği Bülteni”dir; Mayıs 1990’dan beri iki ayda bir yayımlanmaktadır. Kasım 1999’da 58. sayısı yayımlanmıştır. Dernek bu tarihe kadar oniki sempozyum veya seminer kitabı yayımlamıştır.

Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp, 1999