Yeterlik Kurulu

Prof. Dr. Hakan ORER (Başkan)
Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, İstanbul.
e-posta: horer@ku.edu.tr


Prof. Dr. Canan ULUOĞLU (Sekreter)
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara
e-posta:  culuoglu@yahoo.com


Prof. Dr. Sedef Gidener
Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Aydın
e-posta: gidenersedef@gmail.com


Prof. Dr. Tolga Reşat AYDOS 
Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara
e-posta: tolgaaydos@yahoo.comProf. Dr. Feyza ARICIOĞLU (Davetli Üye) 
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Farmakoloji AbD, İstanbul
e-posta: feyza.aricioglu@gmail.com