Klinik Farmakoloji

KFÇG’nun Değerli Üyeleri,

Çalışma grubumuzun 2014-2015 yıllarına ait faaliyet raporlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla
Prof. Dr. Canan Uluoğlu

 


 

Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Çalıştay Duyurusu

29 Temmuz 2015
 

KFÇG’nun Değerli Üyeleri,

Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu (TFD-KFÇG-YK) olarak aşağıda sizlere “Tıp Fakültelerinde Klinik Farmakoloji Lisansüstü Eğitiminin Mevcut Durumu ve Görüşler” isimli bir anket sunulmuştur. Bu anket Türkiye’deki Tıp Fakültelerinde “Klinik Farmakoloji Yüksek Lisans ve/veya Doktora” eğitimindeki mevcut durumu ortaya koymayı ve meslektaşlarımızın bu konuda görüş ve önerilerini almayı planlamaktadır. Anket sonuçları 7-10 Eylül 2015’de Ankara’da yapılacak olan XXIII. Ulusal Kongremizde, 10 Eylül 2015 tarihinde KFÇG olarak yapacağımız sempozyumda sunulacaktır. Bu nedenle ankete katılımınız farmakoloji eğitimi açısından büyük önem taşımaktadır.

Ankete ulaşmak ve formu göndermek için: 

10 Eylül 2015 tarihinde yapacağımız sempozyumun öğleden sonraki bölümünde ise bir çalıştay düzenlenecektir. Bu çalıştayda sizlerin görüş ve katkıları ile “Klinik Farmakoloji Yüksek Lisans ve Klinik Farmakoloji Doktora Programı için Başvuru Önkoşulları, Eğitim Hedefleri ve Eğitici Profili” ile ilgili taslak bir programın oluşturulması hedeflenmektedir. Bu çalıştaya katılmanız ve önerilerin oluşturulmasına katkıda bulunmanızı dilemekteyiz. 
Eğer kongremizin son gününde yapılacak bu çalıştaya katılmak ve katkıda bulunmak istiyorsanız lütfen aşağıdaki linkten kaydınızı yaptırınız:

  

Ankete ve konu ile ilgili çalıştaya katılımınız Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu ve camiamız için son derece önemli ve değerli olacaktır.

 

Saygılarımızla
Prof. Dr. Canan Uluoğlu
TFD-KFÇK-YK Başkanı

 

 

 

DUYURU 

TFD Klinik Farmakoloji Çalışma Grubunun Değerli Üyeleri,

13-14 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara’da, Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ““Klinik Araştırmalar ve Klinik Araştırma Başvuru Dosyalarının Etik Kurullarca Değerlendirilmesi-Güncel Mevzuat Işığında” isimli kurs programı Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onay almış olup sertifikalar Klinik Araştırmalar Etik Kurullarına üyelik için geçerli sayılacaktır.

Kursumuza, farmakolog, klinisyen, etik kurullarda yer alan hukukçu ve ilaç sektöründen olmak üzere toplam 77 kişi katılmıştır. Eğitimde çekilen bazı fotoğraflar derneğimiz internet sitesinden izlenebilir.

Eğitimimize katılan değerli üyelerimizi bilgilendirir, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Canan Uluoğlu
TFD-KFÇK-YK Başkanı

 


 

DUYURU

Değerli Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Üyeleri,

Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu olarak 13-14 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara’da Türk Farmakoloji Derneğinin “Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu” olarak, “Klinik Araştırmalar ve Klinik Araştırma Başvuru Dosyalarının Etik Kurullarca Değerlendirilmesi “Güncel Mevzuat Işığında” başlıklı ve sertifikalı bir eğitim toplantısı düzenlenecektir.

Toplantımız öncelikle, Türkiye’de toplam 98 adet olan “Klinik Araştırmalar Etik Kurul”larında görevli veya görev almayı düşünen farmakolog meslektaşlarımıza yöneliktir.

Bilindiği gibi klinik araştırmaların farklı alanlarında (ilaç, ilaç dışı, bitkisel-biyolojik ürün, tıbbi cihaz) yönetmelik ve kılavuzlar güncellenmiştir ve başvuru dosyalarının değerlendirilme sürecinde Etik Kurulların farmakolog üyelerine çok önemli sorumluluk düşmektedir. Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerinden mevzuat hakkında sunumlar yapacak değerli üyelerin katılımı ve teorik bilgilendirmeler dışında, örnek dosyalar üzerinden pratik uygulamaların da ağırlıklı olarak yer aldığı bu eğitimin programına buradan ulaşabilirsiniz.

Bilindiği gibi 25 Haziran 2014’de yürürlüğe giren “Klinik Araştırmalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince tüm Etik Kurul üyelerine “iyi klinik uygulamaları ve klinik araştırmalar hakkında temel eğitim” almış olmak ZORUNLU hale getirilmiştir. Değerli üyelerimizin bu gereksinimini de karşılamayı amaçlamış bulunuyoruz.

Çalışmalarınızda başarılar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Canan Uluoğlu
Türk Farmakoloji Derneği
Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Başkanı

 


 

Yoğun talep nedeniyle başvuru kontenjanı dolmuştur ve bu toplantıya yeni kayıt alınmamaktadır.
Toplantı için kesin kayıt listesine buradan ulaşabilirsiniz.