KFÇG Yürütme Kurulu Üyeleri

Yürütme Kurulu Üyeleri

YÜRÜTME KURULU BAŞKANI

Prof. Dr. Sinem Ezgi Gülmez, MD, PhD
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
https://www.linkedin.com/in/sinem-ezgi-gulmez-a4268829

YÜRÜTME KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

Prof. Dr. Canan Uluoğlu, MD
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

YÜRÜTME KURULU SEKRETERİ

Dr. Arzu Güneş Granberg, MD, PhD 
Clinical Research Medical Advisor (CRMA)
Novartis, Sweden
https://www.linkedin.com/in/arzu-gunes-granberg-6836655/?originalSubdoma...

YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ

Dr. Volkan Aydın, MD, PhD
Marmara Üniversitesi
Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (HİPAM) 
www.linkedin.com/in/volkanaydin-1111

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Güneş Özünal
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
https://www.linkedin.com/in/zeynep-güneş-özünal-647b4755