Ek ödeme yönetmeliği TFD itirazı

09 Mart 2020, Pazartesi

Türk Farmakoloji Derneği'nin Değerli Üyeleri,

Sağlık Bakanlığının 04.03.2020 tarihli ve 31058 sayılı “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” Ek-2 sayfasında belirlenen “Hizmet Alanı – Kadro Unvan Katsayıları”nın bulunduğu listede Halk Sağlığı branşı gibi tıbbi işlemler puanı bulunmayan ancak Dahili Bilimler altında yer alan branşlar ve Tıbbi Biyokimya branşı gibi Temel Bilimler altında yer alan ancak hastane iş gücüne katkı sağlayan branşlar listeye dahil edilmesine karşın Dahili Tıp Bilimleri içinde yer alan Tıbbi Farmakoloji branşı yer almamaktadır.

 

Türk Farmakoloji Derneği olarak, Tıbbi Farmakoloji uzman hekimlerinin ürettiği iş gücü ve emeğinin görünür kılınması için diğer Dahili Bilimler branşlarıyla benzer ve adil olacak şekilde bir ek ödeme sisteminin sağlanmasını talep ettiğimiz dilekçe ve ekleri  Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Müdürlüğü, Tedavi Hizmetleri Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmiştir. Bilgilerinize sunarız. 

 

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu 

Etiket: