Denetleme Kurulu

Prof. Dr. Nurettin ABACIOĞLU
Yakındoğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesii, Farmakoloji AbD
e-posta:  nurettin.abacioglu@neu.edu.tr


Prof. Dr. Eyüp Sabri AKARSU
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD
e-posta: Eyup.S.Akarsu@medicine.ankara.edu.tr


Prof. Dr. Hakan GÜRDAL
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD
e-posta:  gurdal@medicine.ankara.edu.tr