COVID-19 ENFEKSİYONU TEDAVİSİ VE PROFİLAKSİSİNDE KLOROKİN/HİDROKSİKLOROKİN KULLANIMI HAKKINDA

22 Mart 2020, Pazar

Son günlerde, romatoid artrit ve lupus gibi bağışıklık sistemi hastalıkları ile sıtma gibi enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmakta olan klorokin/hidroksiklorokin etkin maddeli ilacın COVID-19 enfeksiyonunun önlenmesi ve tedavisinde kullanılmasına ilişkin bir bilgi kirliliği mevcuttur.     

Söz konusu ilaç ile ilişkili klinik öncesi çalışmalar umut vaadediyor olsa da yapılan klinik çalışmalar henüz çok sınırlıdır. Var olan klinik çalışmalar durumu ciddi olan COVID-19 hastaları üzerinde yapılmıştır. Klorokin/hidroksiklorokinin, COVID-19 virüsü ile bulaş olmadan ya da bulaş olduktan hemen sonra yüksek riskli sağlık çalışanları ya da toplumda  enfeksiyonu engelleyici (profilaktik)  olarak kullanılmasının getireceği sonuçlar ise henüz bilinmemektedir.  Klorokin/hidroksiklorokinin,  kullanım dozuna bağımlı olarak gözler ve kalpte ciddi yan etkilere neden olabileceği bilinmektedir.

Ayrıca, dozu,  uygulama süresi ve tedaviye direnç gelişip gelişmediği konusunda bilgi sahibi değiliz. Bu nedenle, kanıta dayalı bilgiler edinilinceye kadar, klorokin/hidroksiklorokinin hekim kontrolü altında, COVID-19 enfeksiyonu tanısı konmuş hastalarda yakın izlem koşullarında kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. 

Tüm dünyada klorokin/hidroksiklorokinin, COVID-19 enfeksiyonundan korunma ve hastalığın tedavisinde etkililik ve güvenliliğini araştıran klinik çalışmalar başlatılmış ve yapılmaktadır. Yapılan çalışmaların bulguları ışığında bu ilaç hakkında kanıta dayalı bilgimiz artacaktır.  

Bu süreçte, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından önerilen korunma yöntemlerine devam etmeli ve hekimlerimize güvenmeliyiz.    Daha güzel ve sağlıklı günlerde birlikte olmak dileğiyle.  

Türk Farmakoloji Derneği